Regles i Normativa

Regles i Normativa


 

 

 

 

 

 • Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física de la C.V.
 • Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual és regulen les entitats esportivas de la C.V.
 • Orde 20/2018, de 16 de maig de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel qual és regulen els processos electorals de las federacions esportives de la C.V. Errors advertidos en la publicació de l’Orde.
 • Reglament electoral de la FGCV (any 2018).

 

 • Codi de bon govern de la FGCV:
  • Contingut.
  • Sistema d’autorització d’operacions.
  • Formulari per a la informació relativa a l’existència de relacions d’índole contractual, comercial o familiar amb proveïdors o entitats que tinguen vincles comercials o professionals amb la FGCV de la qual formen part, així com la informació periòdica sobre el volum de transaccions econòmiques que l’entitat mantinga amb els seus membres o tercers vinculats a ells. Directius i alts càrrecs: Federació / Escola Elx
  • Formulari per a la presentació d’una declaració responsable que acredite no haver incorregut en delictes contra la Hisenda Pública ni la Seguretat Social, per a ostentar la presidència o ser membre de la junta directiva de la FGCV.
  • Protocol contra l’assetjament i l’abús sexual.

 

 

 
Any: