Llicència Temporal

Llicència Temporal


Només els esportistes NO RESIDENTS, que no estiguen en possessió de la llicència anual federativa en vigor a Espanya, podran obtindre la corresponent LLICÈNCIA TEMPORAL que expedeix aquesta Federació de Golf de la Comunitat Valenciana, per a ús exclusiu en el seu àmbit autonòmic, en la qual té competències sobre la modalitat esportiva de l’esport del Golf i sobre l’especialitat de Pitch & Putt.

La llicència temporal inclou una assegurança que en el cas de la llicència diària dóna cobertura per al dia de la data, dels riscos derivats de la pràctica de l’esport del Golf, en les instal·lacions federades dins de l’àmbit autonòmic de la Comunitat Valenciana, des del moment d’expedició de la llicència esportiva.

Cobreix els riscos per a la salut, en els termes previstos pel Reial decret 849/1993, de 4 de Juny, pel qual es determina les prestacions mínimes de l’Assegurança obligatòria Esportiva.

Prestacions garantides d’acord amb la pòlissa d’assegurança d’Accidents i Responsabilitat Civil concertada amb la Companyia REALE Seguros Generales, S. A.

En cas d’accident o en sinistres de responsabilitat civil, procedir segons les normes d’actuació que estableix la Companyia. Imprescindible emplenar el part d’avís d’accidents o el de sinistre en la pròpia Entitat Esportiva i enviar per fax, així com telefonar per a la comunicació immediata després de la seua ocurrència.