Nivells i Quotes

Nivells i Quotes


L’import anual de la llicència cobreix la quota des de Gener a Desembre de cada any natural. Les noves llicències, sol·licitades en el transcurs de l’any, cobreixen des de la data en que es produeix l’alta fins al 31 de desembre d’eixe mateix any. Aquest document roman en el temps ja que es renova automàticament el dia primer de gener de cada any i al que dóna validesa el justificant de pagament anual que el federat rep directament de la RFEG o bé de l’entitat bancària on ho tinga domiciliat. Aquest justificant anual haurà de conservar-se sempre al costat de la llicència.

Els nivells dels jugadors i tarifes de la llicència, en funció de l’edat, es recullen en el quadre següent:

Nivell Edat(complida en l’any) Import del rebut (Llicència+Quota)
Amb hándicap Sense hándicap
SÉNIOR M 50 ó > 95,00 € 85,00 €
F 50 ó >
MAJOR M 22-54
F 22-49
JÚNIOR 17-21 40,00 €
CADET 15-16 30,00 €
INFANTIL 13-14 20,00 €
ALEVÍ 11-12
BENJAMÍ 10 ó <

El rebut de l’anualitat, document de la llicència, conté els següents conceptes: Quota de l’assegurança d’accidents i responsabilitat, Quota corresponent a la Real Federació Espanyola de Golf i Quota corresponent a la Federació de Golf de la Comunitat Valenciana que en el cas dels jugadors de nivell Major o Sènior i dels Professionals inclou una aportació addicional de 15 € indistintament que la llicència siga amb o sense hándicap..